Energie management

Ren jij 4 marathons per dag? Het past qua tijd, maar niet qua energie. Energiemanagement is daarom wat anders dan time management. Het gaat er om hoe jij met je energie omgaat, hoe je een burn-out kan voorkomen en hoe je meer kan doen met minder energie zonder uitgeput te raken.

Over mij

Ik ben Evelien Jonkers en ik ben expert in Energie Management: hoe kan je leven én werken met meer energie. Na hersenletsel op mijn 28e en borstkanker op mijn 30e heb ik me in dit onderwerp gespecialiseerd. Niet alleen als ervaringsdeskundige, ook door het coachen van anderen. Van 2016 tot 2018 heb ik mijn coachingspraktijk Mogelijkhedencoach gehad, waar ik mensen met een ernstige ziekte of beperking hielp ontdekken wat er nog wél kan. Energie management stond hierbij bijna altijd centraal. Sinds 2016 geef ik ook workshops en lezingen op het gebied van energiemanagement, inclusie en diversiteit en werken met een arbeidsbeperking. In 2017 verscheen mijn boek "Met één borst in een Ferrari" over het jaar dat ik borstkanker heb gehad. In 2018 heb ik een TEDx-talk gegeven "The bridge between you, a pack of yoghurt and preventing a burn-out". Verder treed ik op als spreker bij symposia, op scholen, bij verenigingen en patiëntenorganisaties. Dit kan zowel online als tijdens een bijeenkomst.